© Goodlife - 2015

Goodlife is eigendom van bvba A Very Good Life
BTW BE 0544 554 931
info@goodlife.be

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Naast de wettelijke uitzonderingen mag niets uit deze site worden weergegeven of gereproduceerd zonder schriftelijke toelating van auteurs of rechthebbenden, in welke vorm of op welke manier dan ook. Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. Het Belgisch recht is van toepassing, de rechtbanken van Gent zijn bevoegd. De foto's op deze site werden gemaakt door Alexander Meeus.